Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

W kilku słowach o tym, co robimy

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017|  numer regon 36884413500000  numer KRS 0000704216

Nr subkonta: 00012
Imię:  Amelia
Nazwisko: Szwed
Data urodzenia: 26/04/2016
Województwo: mazowieckie
Wsparcie ze strony Fundacji: finansowe
POMOC DLA AMELKI
Nr rachunku: 97 1090 1694 0000 0001 3577 6591
w tytule przelewu: Amelia Szwed