logo fundacji bliżej
imię i nazwisko dziecka:
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
numer telefonu:
e-mail:
adres do korespondencji:
przeznaczenie dofinansowania:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Załóż subokonto

klauzula informacyjna

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 roku, numer regon 36884413500000  numer KRS 0000704216

W kilku słowach o tym co robimy

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Powiedz znajomym, że fundacja Bliżej już działa!