O nas

Fundacja Bliżej powstała, by wspierać dzieci z deficytami rozwojowymi i ich rodziny.

Pomagamy w wyborze właściwej drogi diagnostycznej, informujemy rodziców o ich prawach, pomagamy w zdobyciu niezbędnych dokumentów. Wspieramy merytorycznie i pomagamy przedsięwziąć odpowiednie kroki, by dążyć do wyrównywania deficytów i globalnego rozwoju każdego z naszych podopiecznych. Stawiamy przede wszystkim na współpracę. Nawiązujemy kontakt z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, przedszkolami, szkołami,  poznajemy najbliższe otoczenie dziecka.  Dzięki wspólnym działaniom możemy stworzyć najkorzystniejsze warunki rozwoju. 

logo fundacji bliżej

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 roku, numer regon 36884413500000  numer KRS 0000704216

W kilku słowach o tym co robimy

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Powiedz znajomym, że fundacja Bliżej już działa!